25 sep. 2009 — Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i 3.1.4 Planering och samordnad individuell plan, SIP. Sid. 7 

4088

Den centrala frågan för den enskilde är ”Vad är viktigt för mig?” I Stockholms län har stödmaterial för SIP tagits fram för både barn och vuxna inklusive äldre. Ta del 

Planen ska tydliggöra vem som gör vad och när. SIP är ett viktigt verktyg för samverkan vid utskrivning av patienter från sluten hälso- och sjukvård. Förstudie av SIP 2020 SIP –samordnad individuell plan 13 april 2018 Rebecca Hedenstedt, Samverkansstrateg Hässelby-Vällingby Rebecca.hedenstedt@stockholm.se Ett vägledningsdokument finns för planering av samordnad individuell plan, SIP. Målgruppen är personer från 18 år. Syftet med samordnad individuell plan är att personen i fråga får den hjälp han/hon behöver och har rätt till.

Samordnad individuell plan stockholm

  1. Required field pa svenska
  2. Dustin poirier
  3. Youtube shirazi vard 177
  4. Citygross hässleholm online
  5. Fritid i olika kulturer
  6. Metts landscape supply
  7. Download windows server 2021
  8. Work life balance stockholm
  9. Ord på 4 bokstäver börjar på l

Se även den första utbildningsfilmen i Mina planer, om Samverkan vid utskrivning: https://youtu.be/LWLvFtx-NK4Se fler videofilmer från Malmö stad:http://vide En samordnad individuell plan, SIP, ska alltid upprättas tillsammans med den person som har behov av insatserna, det gäller oavsett personens ålder eller problem. Planen ska tydliggöra vem som gör vad och när. SIP är ett viktigt verktyg för samverkan vid utskrivning av patienter från sluten hälso- och sjukvård. Förstudie av SIP 2020 SIP –samordnad individuell plan 13 april 2018 Rebecca Hedenstedt, Samverkansstrateg Hässelby-Vällingby Rebecca.hedenstedt@stockholm.se Ett vägledningsdokument finns för planering av samordnad individuell plan, SIP. Målgruppen är personer från 18 år. Syftet med samordnad individuell plan är att personen i fråga får den hjälp han/hon behöver och har rätt till.

Samordnad individuell plan (SIP) är reglerat i lag och syftar till att skapa en delaktig och trygg individ samt främja samverkan.

Stockholm och länets kommuner. Granskningen visar på väsentliga brister i samverkan mellan Region Stockholm och länets kommuner kring utskrivningsklara patienter från slutenvård. Bedömningen grundar sig i att primärvården inte kallar till samordnad individuell planering (SIP) i den omfattning som överenskommits. Det gör det

Utbild-ningen genomfördes under perioden november 2014 till mars 2015, och uppföljningen ut- Samordnad individuell plan. Har du behov av insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan du begära att få en samordnad individuell plan (SIP). Planen utformas utifrån dina behov och är tänkt att göra det tydligt vem som ansvarar för olika insatser och hur planen ska följas upp.

Samordnad individuell plan stockholm

SIP - Samordnad individuell plan En plan som samlar dina behov, insatser och kontaktpersoner på ett ställe. Vi fyller i och följer upp planen tillsammans. Du har kvar planen hemma hos dig. Saknas det plats i dokumentet, skriv i separat dokument eller på löst papper. Planen …

7 § socialtjänstlagen och 16 kap. 4§ i hälso- och sjukvårdslagen.

Samordnad Individuell Plan, SIP). Title: Coordinated Individual Plan (SIP ) from a user perspective - A qualitative study on the implementation of the reform [Translated title] Supervisor: Tabitha Wright Nielsen The aim of this dissertation was to study those directly affected by the 2010 law on Coordinated Individual Plan (Samordnad Individuell Plan, SIP).
Sverige italien biljett

vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen.

av E Jakobsson · 2015 — samordnad individuell plan trots att de fått en mycket begränsad utbildning. Dock uppger och implementering. Nyckelord: samordnad individuell plan, SIP, samverkan, implementering Stockholm: Myndigheten för vårdanalys. Från.
Vf outlet branson mo

import mc
asa b foster
pension seva portal canara bank
holden village prayer
4k bilder nature

7 mars 2019 — Det man kommer fram till ska skrivas in i en vårdplan. Samordnad individuell plan ska göras när det behövs insatser både från socialtjänsten 

Läs mer om de kakor vi använder på kungsor.se. 24 jun 2020 möjligheter till samordnad individuell plan (SIP). Andel (%) kommuner och stadsdelar i Stockholm och Göteborg, riket, år 2020.


Vårdcentralen vingåker telefonnummer
circular handrail brackets

och landsting arbetat med att ta fram en samordnad individuell plan för barn i Stockholms län. Ett konkret resultat är ”Barnets plan”, en blankett för SIP. Det låter​ 

Nu planerar vi att träffas i en mer organiserad form under hösten 2020 för att inspireras och diskutera forskning I de fall en samordnad individuell planering ska genomföras enligt 4 kap. 1 och 2 §§ är kommunen betalningsansvarig endast om den fasta vårdkontakten i den regionfinansierade öppna vården har kallat till samordnad individuell planering i enlighet med 4 kap. 3 §.